Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Behöver du hjälp att ta hand om din fastighet? 

Då finns vi här för att hjälpa dig.


Säffle-Åmål-Grums


Det vi kan erbjuda är

 • Gräsklippning
 • Snöröjning 
 • Sandning av fastighetens gångvägar och bilvägar
 • Enklare renoverings arbeten som inte kräver behörig hantverkare 
 • Trappstädning 
 • Blomplantering 
 • Ogräsbekämpning 
 • Lövblåsning och lövinsamling 
 • Plantering av växter
 • Häckklippning
 • Låsbyten och service av cylindrar
 • Byte av lampor och lysrör
 • Underhåll och löpande tillsyn

Vi tar även emot serviceanmälningar från hyresgäster eller fastighetsägare

dokumenterar dem och utför åtgärder enligt överenskommelse.


Vi har jour så stöter ni på ett problem som vi kan lösa kvällstid så är det ingen fara.


Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel