RUT & ROT

Rut-avdrag

Du kan få 50% avdrag på arbetskostnaden vid Rut-arbeten, upp till 75.000 kr per år i avdrag . Är ni två som bor tillsammans kan ni få 75.000 kr var, alltså upp till 150.000 kr.

Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.


Rot-avdrag

Du kan få 30% avdrag på arbetskostnaden vid Rot-arbeten, upp till 50.000 kr per år. Är ni två som bor tillsammans kan ni få 50.000 kr var, alltså upp till 100.000 kr.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som Rot-arbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Att använda ROT- och RUT-avdraget är enkelt för dig - Vi fixar alla kontakter med Skatteverket!