SERVICE AV MASKINER

SERVICE AV MASKINER

BASSERVICE GRÄSKLIPPARE

Detta ingår i basservice för gräsklippare:


- Byte av tändstift, motorolja och luftfilter

- Slipning av knivar

- Kontroll av batteri

- Säkerthetskontroll

-Funktionskontroll

- Rengörning


Mot tillägg:

- Byte av remmar

- Byte av knivar


868:-

(695:- exkl. moms)

BASSERVICE ÅKGRÄSKLIPPARE

Detta ingår i basservice för Åkgräsklippare:


- Byte av tändstift, motorolja, bränslefilter, slipning av knivar

- Kontroll av luftfilter, remmar, batteri, säkerthetsbrytare och funktion

- Kontroll av klippaggregat och inställning

- Rengörning


Mot tillägg:

- Byte av luft filter

- Byte av batteri

- Byte av remmar

- Byte av knivar


1868:-

(1495:- exkl. moms)
BASSERVICE SNÖSLUNGOR

Detta ingår i basservice för snöslunga:


- Byte av tändstift, motorolja och luftfilter 
- Kontroll av batteri, brytpinnar, luftfilter, reglage, drivhjul, fläkt, snöskruv och växel 
- Funktionskontroll 
- Rengöring


Mot tillägg:

- Byte av remmar 
- Byte av batteri


1245:-

(996:- exkl. moms)