SNÖSKOTTNING OCH HALKBEKÄMPNING

SNÖSKOTTNING

OCH

HALKBEKÄMPNING

När du anlitar oss för snöskottning & halkbekämpning så kan du förvänta dig ett företag som verkligen har erfarenhettar ansvar och utför jobbet i tid med den utrustningen som krävs.


Erbjuder snöskottning och halkbekämpning åt bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner


Det är ditt ansvar
Som fastighetsägare ansvarar du för att skotta och halkbekämpa den del av gångbanan som gränsar till din fastighet. Saknas det en gångbana ska du sköta ett gångutrymme som motsvarar din gångbanebredd.


Regelverket säger
Om du missköter dig så riskerar du att bli skadeståndsskyldig om någon halkar och skadar sig. Dessutom ansvarar du för att snö eller is inte faller ner och skadar personer eller egendom på allmänna platser. Åtgärder för att det inte ska hända, ska utföras utan oskäligt dröjsmål.


RUT-AVDRAG 

Har du som kund rätt till rutavdrag så fixar vi det.


Vill ni få snöskottning i Säffle-Åmål-Grums så tveka inte på att kontakta oss.